signal 澳門360 signal

澳門正努力打造成為一座充滿節日活動的城市。而你又有否因為繁忙的工作或生活而錯過某些精彩節目? 現在,【澳門360】將以360°的鏡頭帶你的眼睛去體驗各種不同的節日活動盛況。

造船業曾是澳門經濟支柱產業之一,在全盛時期,澳門有大小船廠數十家,分處於沙梨頭、青洲、筷子基等一帶海傍地區,以及離島路環海邊。如今造船業式微,逐漸成為歷史,何解談氏父子還要堅持守護這片文化?

上天關你一扇門,就會為你開一扇窗!

由被診斷為自閉症患者,到後來被發現是一名有天份的畫家,筆名「零點叄捌」的梁英偉正正體現了上面這句說話。

而正正是他的故事,說明了殘疾人士缺的不是能力,更多地是一個機會,一個才能被發現與賞識的機遇。

由渺無人煙嘅義塚到人山人海嘅商舖林立,義字街嘅市集原汁原味地保留了澳門嘅市井文化。經過幾十年來嘅風雨,二百四十多戶商舖、二百多檔小販,前檔後舖,商住混合,亂中有序地保留了這座澳門最後嘅「活化石」。

葡萄牙人喺四百幾年前抵達澳門後,帶來咗西方嘅天主教文化,興建咗唔少天主教堂同修道院,其中最著名嘅聖保祿教堂及學院,後來更成為歐洲傳教士來華傳教嘅基地。時至今天,澳門以天主教堂區為劃分,澳門嘅天主教教堂隨處可見。而你又叫得出幾多座教堂嘅名呢?

「涼風有信~秋月無邊~虧我思嬌嘅情緒…. 」

張衛健當年嘅經典口頭禪大家應該都仲記得,但你又知唔知原來佢係一種中國Rap – 南音?

南音原係港澳同珠江三角洲一種以廣州話表演嘅傳統說唱音樂。20世紀初,南音喺港澳十分流行,藝人主要嘅表演場所係茶樓、妓院,當時嘅茶樓老闆為招徠顧客,皆爭相邀請藝人演唱。

後來粵曲廣受歡迎,減低了地水南音的吸引力。到咗六十年代,電台嘅廣播流行,改變了聽眾往茶樓聽曲嘅模式,社會風氣轉變,且無後人承繼,傳統演出場合亦逐漸消失,導致南音衰落。

回力球係西班牙國技。兩個玩家面對牆、手帶籐績、香蕉形嘅手套嚟接波同打返個波出去牆度,個波反彈對家接,接唔到就輸一分。

上世紀70年代,澳門引入回力球,成為澳門首個球類嘅博彩項目,1974年喺新口岸區水塘側建成回力球場後,回力球運動隨之喺澳門民間盛行。

雖然澳門回力球場已經喺1990年結業,但到現時呢項運動仍然喺一班波友心中烙下深深嘅印記。

有冇聽過“響朵”街頭藝術節?冇?如果你仲未聽過佢地個“朵”,咁就去片睇睇佢地係澳門搞咗d乜啦,唔好搞到自己咁孤陋寡聞~
“響朵街頭藝術節-司打口站”邀請咗超過15位街頭世界各地嘅藝術家為一整個司打口區域帶來10多件唔同靈感同創想嘅藝術作品。

活動中除咗有街頭藝術,亦破天荒有DJ音樂於街頭即興表演同精選電影分享充斥於活動期間,帶比觀眾各種輕鬆愉悅嘅玩樂享受。
藝術節期間,仲開設咗響朵臨時藝術體驗空間以及開放自由塗鴉墻比大眾,通過社區文化共享提供給大眾更多嘅互動。

睇完片,起碼下次再聽到人地撻個“朵”出來,都會知道人地係邊個山頭a~